Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL
  • © 2023 Psyvel 0

PSYVEL

BEHANDELAANBOD


In onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in onder andere:

Behandelingen die wij bieden:

Behandelingen die wij niet bieden zijn:

Psyvel stelt zich te allen tijde ten doel om de behandeling zoveel mogelijk op maat te laten verlopen. eHealth kan hier een onderdeel van uitmaken (Video-gesprekken, psycho-educatie, digitale vragenlijsten of opdrachten, dagboeken, oefeningen, etc).

Behandelingen binnen de generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.

Samenwerking met de huisarts/verwijzer
Bij de start van de behandeling en na afloopt wordt uw huisarts ge
ïnformeerd over de gezamenlijk opgestelde behandelovereenkomst en het resultaat van de behandeling, mits u daarvoor toestemming geeft.
Indien nodig wordt terugverwezen naar de huisarts. Ook kan de pati
ënt(e) worden doorverwezen naar een andere behandelaar/instelling als de behandeling dat vraagt. Dit gebeurt in overleg met de patiënt(e).

Wij hebben als praktijk met de meeste zorgverzekeraars een contract. Enkele verzekeraars hanteren budgetplafonds of extra randvoorwaarden. Op de pagina “Zorgverzekeraars 2023” vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben.
Wij raden u aan van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om zeker te zijn van de hoogte van de eigen bijdrage/het eigen risico bij uw behandeling. Dit kan nl. afhangen van de polis die u heeft afgesloten.

Geen crisisdienst:
Psyvel heeft geen crisisdienst en is ook niet 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Mocht er sprake zijn van een crisis of spoed-hulpvraag, dan raden wij u aan om met de (dienstdoende) huisarts contact op te nemen.