Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL
 • © 2023 Psyvel 0

PSYVEL

BASIS-GGZ BIJ PSYVEL

Klachten en behandelingen
De klachten waarvoor u bij Psyvel in de Basis GGZ terecht kunt, zijn onder andere:
 • depressieve klachten
 • angstklachten, zoals bijvoorbeeld paniekklachten of sociale angst
 • traumagerelateerde klachten (o.a. middels EMDR)
 • overbelasting, burn-out
 • assertiviteitsklachten, moeite met voor u zelf opkomen
 • een negatief zelfbeeld
 • problemen met verwerking van specifieke gebeurtenissen of rouw

Behandelingsvormen/interventies die bij bovenstaande klachten binnen de Basis GGZ worden aangeboden:
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Klachtgerichte therapie
 • EMDR (bij enkelvoudige trauma's)
 • Psycho-educatie
 • eHealth of internet therapie (gedeeltelijk)
 • Een combinatie van bovenstaande behandelingen

Individueel wordt bekeken welke behandelingsvorm het meest passend is bij de gerapporteerde klachten.

Interventies die
niet aangeboden worden in de Basis GGZ bij Psyvel:
- relatietherapie
- systeem- of gezinstherapie
- groepstherapie
- zuiver modulaire online-behandelingen (100% eHealth)
- behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
- behandelingen op het gebied van eetstoornissen, verslavingszorg.


Wie kan bij Psyvel in de Basis GGZ terecht?
Volwassenen van 18 jaar en ouder kunnen onder behandeling komen bij Psyvel. Wij bieden generalistische, individuele therapie.
Indien degene die onder behandeling komt een partner of naaste wil betrekken, dan is daar in principe mogelijkheid voor. Bij aanvang van de behandeling, of op ieder moment daarna, kan dit aangegeven worden. In gezamenlijk over overleg met de behandelaar kunnen de mogelijkheden besproken worden.

Basis GGZ-trajecten binnen het ZPM (Zorgprestatiemodel)
Er zijn drie mogelijke trajecten binnen de Basis GGZ:
- Kort (1 tot max. 3 consulten)
- Middel (4 tot max. 7 consulten)
- Intensief (8 tot max. 10 consulten)

Afhankelijk van uw hulpvraag, de problematiek en de verwijzing van uw huisarts wordt het traject vastgesteld, en eventueel tijdens de behandeling bijgesteld.

Behandelingen worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Of dit bij u van toepassing is, kunt u vooraf bespreken met uw huisarts/de verwijzer.
De zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, staan vermeld op de aparte pagina Zorgverzekeraars

Wij raden u aan om van te voren bij uw zorgverzekeraar goed te checken of een behandeling vergoed wordt, en zo ja, voor welk bedrag/percentage.


Hoe is een behandeling opgebouwd?
Tijdens de intake worden samen met u uw klachten en hulpvraag in kaart gebracht. Het kan zijn dat u wordt gevraagd voorafgaand aan de behandeling een zgn. mirro-screener-vragenlijst in te vullen. Dit is een digitaal hulpmiddel voor het in kaart brengen van klachten en de ernst/urgentie.

Na de intake (1 of 2 afspraken) stelt u gezamenlijk een passend behandelplan en bijbehorende behandelovereenkomst op, met concrete en haalbare doelen. Direct daarna gaat de behandeling van start. Het doel van de behandeling is vermindering van uw klachten en zorgen dat u weer in uw eigen kracht komt te staan.


"Blended" behandeling (gebruikmakend van eHealth):

Een behandeling bij Psyvel kan ondersteund worden door
eHealth-toepassingen, een zgn. blended behandeling (bijvoorbeeld door aanbod van digitale vragenlijsten, door middel van psycho-educatie, specifieke oefeningen, het gebruik van een digitaal dagboek binnen een beveiligde omgeving, de mogelijkheid van een berichtenportal).

Veelgebruikte zelfhulp-modules zijn bijvoorbeeld:
- Angst en paniek
- Depressie
- Burnout

Veelgebruikte online-oefeningen zijn bijvoorbeeld
- Mindfulness meditaties
- G-schema's
- Gedachtenexperimenten
- Ontspanningsoefeningen
- Emotieregulatie-oefeningen.

Deze mogelijkheden worden besproken aan het begin van de behandeling en worden
op maat toegepast. Op deze persoonlijk afgestemde manier is zoveel mogelijk effect uit de behandelingen te halen, ook op de momenten dat er geen direct of face-to-face contact is met de behandelaar. Zo kan men thuis of op locatie, op ieder gewenst moment, gebruik maken van de mogelijkheden binnen de beveiligde behandelomgeving.

Psyvel maakt gebruik van het eHealth-aanbod van TelePsy, dat ge
ïntegreerd is met CRSInternet, het EPD (Electronisch Patiënten Dossier) waarmee de praktijk werkt.

Evaluatiemomenten
Aan het begin en het einde van een behandeling wordt het klachtenniveau gemeten (met een zgn. ROM-vragenlijst). Ook wordt tussentijds geëvalueerd, om goed in de gaten te houden wat het effect van de behandeling is op het niveau van klachtenrapportage.

Aan het einde van de behandeling wordt gekeken of de behandeldoelen zijn bereikt, en wordt specifiek aandacht besteed aan
terugvalpreventie. Op deze manier wordt de kans verkleind dat iemand een tweede keer voor dezelfde klachten behandeling zoekt. Ook blijft de digitale portal nog beschikbaar na afloop van de behandeling. Zo kan er altijd nog gekeken worden naar de informatie, oefeningen, psycho-educatie, etc.

Informatie-uitwisseling met de huisarts
Een huisarts wordt op de volgende momenten door de behandelaar op de hoogte gesteld:
- na de intake, waarbij de verwijzer/huisarts op de hoogte wordt gesteld van de beoogde behandeling,
- tijdens de behandeling, wanneer er reden is geweest het behandelplan te wijzigen,
- na afloop van de behandeling, om een terugkoppeling te geven over het verloop en het resultaat van de behandeling.

Deze communicatie verloopt via brief, en
alleen bij goedkeuring hiervan door de patiënt.
Psyvel maakt ook gebruik van
ZorgMail, een beveiligd communicatiesysteem, waar verwijzers informatie kunnen uitwisselen, gebruik maken.

Zorg Rondom de Zorg
Psyvel is een zelfstandige GGZ-instelling en is zodoende geen onderdeel van een officieel samenwerkingsverband van overige zorginstellingen.
Iedere vorm van communicatie verloopt uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van degene die het betreft.

Zorgstandaarden
Alle behandelingen bij Psyvel zijn gebaseerd op de professionele, evidence-based richtlijnen voor behandeling van psychische klachten. Deze standaarden zijn te vinden op
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden

Graag verwijzen wij u ook naar de site van
Thuisarts.nl. Hier vindt u informatie over angstklachten, somberheid, omgaan met psychische klachten, gebaseerd of relevante standaarden.
Mocht u voorafgaand aan een behandeling specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u hierover telefonisch of per email contact met ons opnemen (info@psyvel.nl of 010-285 79 40). Wij zullen ons best doen mogelijke onduidelijkheden op te helderen.


Afspraak maken:
De meest praktische manier om contact te leggen met de praktijk is door ons te mailen: secretariaat@psyvel.nl
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch benaderen op nummer: 010-285 79 40.

N.B.: Psyvel is een kleine praktijk en om die reden is het niet mogelijk het secretariaat permanent te bezetten. De kans dat u onze voicemail te horen krijgt, is dan ook aanwezig. Wij luisteren deze regelmatig af en indien u uw gegevens achterlaat, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbellen.

Afspraak afzeggen:
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Gereserveerde tijd die niet wordt gebruikt voor een behandeling van de patiënt(e), wordt ook niet vergoed door de zorgverzekering.

Wij wijzen u graag op beleid met betrekking tot het annuleren van een afspraak.

 • Annuleren kan kosteloos, mits dit minimaal 2 werkdagen (48 uur) van te voren gebeurt.
 • Het annuleren van afspraken dient via het secretariaat te verlopen.
 • Annuleren kan telefonisch op 010-2857940 of via de e-mail.
 • Gebruik a.u.b. het mailadres: secretariaat@psyvel.nl
 • N.B.: Indien u alleen uw behandelaar mailt, dan kan het zijn dat het bericht alsnog te laat binnenkomt bij het secretariaat, bijvoorbeeld als uw behandelaar niet iedere weekdag aanwezig is.
 • U kunt probleemloos een face-to-face consult naar een Zoom-afspraak omzetten.

Bij een te late annulering, dat willen zeggen binnen 48 uur voorafgaand aan het consult, óf in het geheel niet op komen dagen (‘no show’) zijn wij genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen.
Hiervoor hanteren wij de volgende tarieven:
 • (GZ-)psycholoog: eerste keer €50,00, vanaf de tweede keer €75,00
 • Psychiater: eerste keer €75,00, vanaf de tweede keer €100,00.
N.B.: Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekeraar.