Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL Straatweg 62 Rotterdam
  • © 2023 Psyvel 0

PSYVEL Straatweg 62 Rotterdam

Procedure bij aanmelding bij Psyvel


Voorafgaand aan de intake zal in een zgn. telefonische pr
é-intake in kaart worden gebracht wat de hulpvraag, klachten en overige relevante zaken zijn. Ook kan een digitale vragenlijst, de zgn. mirro-screener, worden toegezonden, waarmee extra inzicht in de klachten en de ernst hiervan wordt verkregen.
Op basis hiervan, tezamen met de verwijzing, wordt beoordeeld door de behandelaars of de gevraagde zorg bij Psyvel geboden kan worden.
Men krijgt hiervan een persoonlijke telefonische terugkoppeling hierover. Wij trachten dit proces altijd binnen 2 weken doorlopen te hebben. Op woensdag is het overleg van de behandelaars, daarna volgt de (telefonische) de terugkoppeling.

Wij kunnen helaas niet iedereen die zich aanmeldt bij Psyvel in behandeling nemen. Daarvoor zijn diverse redenen. U meldt zich aan bij een kleine instelling. Het komt voor dat de geschikte/optimale zorg niet geboden kan worden bij ons. Het kan zijn dat wij het noodzakelijk achten, dat bij complexe problematiek, het beter is dat een heel team u helpt. Bijvoorbeeld inclusief maatschappelijk werk of wijkzorg. Deze zorg kunnen wij niet bieden. In bepaalde perioden kan het zijn dat wij plotseling veel meer aanmeldingen krijgen dan dat de behandelaars aan kunnen. Verder kan het zijn dat wij door uw zorgverzekering budgetair worden beperkt.

Per individuele pati
ënt wordt nauwgezet beoordeeld of iemand geholpen kan worden. Bij inschatting van de behandelaars dat dit niet het geval is, pogen wij een alternatief aan te dragen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Vaak geven wij dan aan terug te gaan naar de huisarts, of bijvoorbeeld de zorgverzekeraar te benaderen. Deze laatste heeft immers zicht op welke zorg waar wordt geboden.

Onze procedure is zorgvuldig opgebouwd, echter kan soms leiden tot teleurgestelde reacties. Wij betreuren dit, maar wij kunnen nu eenmaal helaas niet iedereen in behandeling nemen. Psyvel is een kleine instelling met beperkte middelen.
EEN AFSPRAAK MAKEN?

Mailen of bellen:
De meest praktische manier om contact te leggen met de praktijk is door ons te mailen: secretariaat@psyvel.nl
Afhankelijk van uw vraag bellen of mailen wij dan zo spoedig mogelijk terug.

Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch benaderen op nummer:
010-285 79 40.

N.B.: Het secretariaat bij Psyvel is niet altijd bezet. Indien u een voicemail achterlaat zullen wij u terugbellen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar, dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur, behalve op donderdagen.


Om voor een vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekering in aanmerking te komen, heeft u een
verwijsbrief nodig van uw huisarts of van een specialist. Deze verwijsbrief dient voorafgaand aan de eerste afspraak bij ons aanwezig te zijn. De informatie zal immers tijdens het aanmeldproces inzichtelijk dienen te zijn.

Geen crisisdienst:
Psyvel heeft geen crisisdienst en is ook niet 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Mocht er sprake zijn van een crisis of spoed-hulpvraag, dan raden wij u aan om met de (dienstdoende) huisarts contact op te nemen.

Herhaalrecepten
Voor het aanvragen van een herhaalrecept kunt u mailen naar: secretariaat@psyvel.nl, met de naam van uw behandelaar in de onderwerpregel.

Afspraak afzeggen:
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Gereserveerde tijd die niet wordt gebruikt voor een behandeling van de patiënt(e), wordt ook niet vergoed door de zorgverzekering. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend op tijd te annuleren, indien u niet kunt komen.

Wij wijzen u graag op beleid met betrekking tot het annuleren van een afspraak.

  • Annuleren kan kosteloos, mits dit minimaal 2 werkdagen (48 uur) van te voren gebeurt.
  • Het annuleren van afspraken dient via het secretariaat te verlopen.
  • Annuleren kan telefonisch op 010-2857940 of via de e-mail.
  • Gebruik a.u.b. het mailadres: secretariaat@psyvel.nl N.B.: Indien u alleen uw behandelaar mailt, dan kan het zijn dat het bericht alsnog te laat binnenkomt bij het secretariaat, bijvoorbeeld als uw behandelaar niet iedere weekdag aanwezig is.
  • U kunt probleemloos een face-to-face consult naar een Zoom-afspraak omzetten.

Bij een te late annulering, dat willen zeggen binnen 48 uur voorafgaand aan het consult, óf in het geheel niet op komen dagen (‘no show’) zijn wij genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen.
Hiervoor hanteren wij de volgende tarieven:


  • Consult met (GZ-)psycholoog: eerste keer €50,00, vanaf de tweede keer €75,00
  • Consult met Psychiater: eerste keer €75,00, vanaf de tweede keer €100,00.
N.B.: Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekeraar.